Publikuoti

Esu parašęs per 200 mokslinių ir publicistinių straipsnių. Iš jų –

Dvasingumo švyturys egoizmo liūne // www.humanistinepedagogika.lt .- 2007 11 16

Taip jau buvo lemta... // www.humanistinepedagogika.lt .- 2007 11 16

• Skaitytojau. Pratarmė. Įvadas. I dalis. Asmenybės auklėjimo(si) alternatyviosios nuostatos // L.Navickienė, S. Karalienė, A.Navickas, A.Piličiauskas. Grožio ir Gėrio link / Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus. Klasės auklėtojo knyga.- Vilnius: Ciklonas.- 2007.- P.5-100

Kuo mes, lietuviai, norėtume būti? // Lietuvos žinios.- 2006 09 14

• Pratarmė, arba Mokslinio redaktoriaus žodis // Kalendorinės šventės mokykloje: dorinių ir meninių vertybių sąveika / Mokslinės metodinės konferencijos pranešimų medžiaga (2006 m. vasario 21-22 d.).- Vilnius: Vilniaus Kolegija.- 2006.- P.5-7

• Mes jums reikalingi, jūs mums būtini // Bičiulystė, 2006 02 23 - 03 01, Nr.8 (777)

Švenčių prasmė... // Kalendorinės šventės mokykloje: dorinių ir meninių vertybių sąveika.- Vilnius, 2006.- P.57-62

Kur lietuvių pesimizmo šaknys? // Lietuvos žinios.- 2006 01 11

• Neįgaliųjų integracijos aktualijos epochų sandūroje// Neįgaliųjų meninis ugdymas. Metodikos ir terapijos aspektai / Monografija. - Vilnius: Kronta.- 2005.- P.218-228

Kur eini, Lietuva? // Lietuvos žinios.- 2005 11 10

Su profesine švente, mieli kolegos! // Lietuvos žinios.- 2005 09 29

Jaunojo atlikėjo kūrybiškumo ir savarankiškumo ugdymas: galimybės, būdai, reikšmė // Muzikos atlikėjo ir pedagogo kūrybinė ir sociokultūrinė veikla / Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga.- Panevėžys.- 2005.- P.9-14

Švietimo ir mokslo reforma: būti ar pūti? (Klausimas atostogausiantiems kolegoms) // Lietuvos žinios.- 2005 06 29

Pamokos (Šv. Tėvo Testamentas) // Lietuvos žinios.- 2005 04 08

Mokyklos vadovas – švietimo reformos garantas // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys.- 2005.- Nr.1.- P. 2-3

Kultūra. Švietimas. Dvasingumas // Lietuvos Žinios.- 2004 11 15

Mokytojų rengimas: vertybinės nuostatos ir principai // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: aktualijos ir perspektyvos. X tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimai.- Vilnius.- 2004.- P. 128-132

Dorinio, dvasinio ir meninio ugdymo sąsajos // Meninio ugdymo aktualijos. 3d. / Sud. dr. doc. A. Vaičienė.- Šiaulių universitetas.- 2004.- P. 69-83

• Nesušukuotos miniatiūros // Dorinis mokinių ugdymas pamokoje ir popamokinėje veikloje. Mokslinės metodinės konferencijos pranešimų medžiaga.- Vilnius: Lietuvos alternatyvaus meninio ugdymo centras.- 2004.- P. 97-102

• Mokinių dorinio ugdymo link (vietoje pratarmės) // Dorinis mokinių ugdymas pamokoje ir popamokinėje veikloje. Mokslinės metodinės konferencijos pranešimų medžiaga.- Vilnius: Lietuvos alternatyvaus meninio ugdymo centras.- 2004.- P. 6-7

Paauglystė, turtinga dideliais darbais // Viltis.- 2004.- Nr. 4.- P.17

• Mokslinės-metodinės konferencijos „Dorinis mokinių ugdymas pamokoje ir popamokinėje veikloje“ Rezoliucija // Švietimo naujienos.- 2004.- Nr. 7

• Neigaliųjų metai baigėsi. Kas toliau? // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys.- 2004.- Nr. 1.- P. 2–3

• Teisinis neigalumas // Lietuvos žinios.-, 2004 09 07

• Intelekto ištekliai – nenaudojamas turtas? // Alytaus naujienos.-, 2004 07 16

• Nepastebėtos „Eurovizijos“ pamokos // Lietuvos žinios.-, 2004 06 28

• Pedagoginės smurto priežastys // Lietuvos žinios.- 2004 04 22

• Dvasingumas ir smurtas mokykloje: kas – ką? // Lietuvos žinios.- 2004 04 14

• Naujos kartos politiko pagrindinis puolamasis ginklas – kantrus įtikinėjimas // Lietuvos žinios.- 2004 03 17

• Dvasios milžinų mūsų šalyje esama ir dabar // Lietuvos žinios.- 2004 03 10

• Kaip galima mylėti Lietuva, nemylint jos žmonių? // Lietuvos žinios.- 2004 03 08