Apie mane rašo

Rašo apie "mane" arba cituoja:

• Rinkevičius Z. Muzikinės kultūros labui // Tarybinis mokytojas.- 1985 02 06. [,,Muzikos pažinimas. 1 kn. Objektas, būdai, adekvatumas" .recenzija]

• Matonis V. Didžios muzikos vardan // Naujos knygos.- 1986.- Nr.5.- P. 44-45 [Pirmosios ,,Muzikos pažinimas" . knygos recenzija]

• Matonis V. Muzikologų darbai ir užmojai: orientacija į problemiškumą // Kultūros barai.- 1986.-Nr. 6.- P. 14-17 [Be kita ko, vertinama ir pirmoji ,,Muzikos pažinimas" knyga]

• Gučas R. ,,Trys briedžiai miško aikštelėje" // Literatūra ir menas.- 1986 11 22 [,,Muzikos pažinimas. 1 kn." recenzija]

• Nuo redakcijos // Literatūra ir menas.- 1986 12 27 [skaitytojų vertina straipsnių ciklą "Apie visuomeninę muzikos reikšmę"]

• Katkus D. Kokiuose baruose? Apie A. Piličiausko „Muzikos pažinimą“ //Pergalė.- 1987.- Nr. 4.- P. 138-150

• Samalavičius A. Patraukliai, išmintinga // Tarybinis mokytojas.- 1988 02 08

• Rinkevičiūtė D. Man patinka, kai suklydę vaikai nusišypso // Lietuvos rytas.- 1993 02 23 [Apie Credo muzikos mokyklą]

• Laužikaitė I. Piešiniai natų sąsiuviniuose // Dialogas.- 1993 05 14 [Apie Credo mokyklą]

• Laužikienė D. “Vaikas – geriausias investicijų bankas” // Tiesa.- 1993 05 25

• Vilimienė R. APPLE-93 laukiant // Dialogas.- 1993 07 02

• Rinkevičius Z. Ypatinga mokykla. // Muzikos barai.- 1993.- Nr. 7-8

• Rinkevičius Z. Muzikos mėgėjų mokykla iš arti // Muzikos barai.- 1993.- Nr.10-11

• Rinkevičius Z. Muzikos mėgėjų mokykla: post scriptum // Muzikos barai.- 1993.- Nr. 12

• Kryžauskienė R. “Credo”: visi vaikai iš prigimties yra muzikalūs, tik leiskime jiems muzikuoti // Lietuvos rytas.- 1993 09 17

• Rinkevičius Z. Gyvenimas – nesibaigiantis egzaminas // Muzikos barai.- 1996.- Nr. 18.- P. 2-5

• Симфония № 6 ("Патетическая") |с.83-85|, Второй концерт для фортепиано с оркестром |с. 116-...|, Симфония № 7 |с. 133-136| //.Русская музыка в школе / Методические очерки.- ......Москва: МИРОС.- 1998.

• Kriaučiūnienė Ž. Gydanti meno galia // ESU.- 1999, balandis, Nr. 8.- P. 4-5

• Kairytė L. "Kolegų šventė – 99" // Mūsų gaida.- 1999.- Nr. 8

• Jareckaitė S. Tautos muzikinė kultūra: plėtros idėjos ir galimybės // Klaipėda.- 2000 03 13

• Балашова C. Когда аплодисменты отзвучали...// Преподаватель. Общеросийский журнал о мире образования.- 2001.- № 6.- С.73-...74.

• Laurinčiukienė L. Apie bendrą menų vardiklį ir partneriškus projektus // Informacinis leidinys.- 2002.- Nr. 15.- P. 8-9

• Czarodziejska moc muzyki // Kurier Wilenski.- 2002. 13-15 lipca.- S. 5

• Pavojinga RRR epidemija // Dialogas,-2003 03 21

• Kai veriasi smegduobė // Dialogas,- 2003 12 19

• Aukojusiems labdaros projektams – kilimai ir fotoalbumai // Lietuvos Rytas,- 2004 01 09

• „Kalėdų medžio šviesa“ nušvietė 6 „Gerąsias širdis“ // Respublika, 2004 01 10

• Ir donkichotai kartais laimi // Laikas.- 2004 01 16

• Zinkevičienė R. Metodinės dorinio ugdymo įžvalgos // Švietimo naujienos.- 2004.- Nr.3.- P. 22–23

• Щербаковa А.И. Аксиологическая подготовка учителя музыки на современном этапе.- Pedagogikos m. daktaro (habil.) disertacijos ...autoreferatas.- Maskva, 2004.-60 psl. (9 psl.)

• Королева Т.П. Методическая подготовка учителя музыки: педагогическое моделирование.- Минск: Технопринт.- 2003,- 216 с. (68p. Tekstas ir nuotrauka)

• Genienė V. Tik dvasingas mokytojas išugdys tikrą žmogų // Šeimininkė, 2004 06 02

• Gagim Ion. Fundamentele psichopedagogice ši muzikologice ale educatiei muzicale. / Referat Stiintific.- Chišinau, 2004 (p.4)