Leidinio autorius

Monografiju autorius:

• Muzikavimas, ritmika, improvizavimas.- Vilnius, 1972

• Muzikos klausytojo ugdymas.- Vilnius, 1981

• Muzikos pažinimas, 1-oji knyga. Objektas, būdai, adekvatumas.- Vilnius, 1984

• Muzikos pažinimo pradmenys.- Vilnius, 1985

• Vizualus atlikėjo poveikis.- Kaunas, 1987

• Познание музыки как воспитательная проблема.- Москва, 1992

• Muzikos pažinimas. 2-oji knyga. Stadijos, rezultatai, reikšmė.- Vilnius, 1998.

• L.Navickienė, S.Karalienė, A.Navickas, A.Piličiauskas. Grožio ir Gėrio link / Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus. Klasės auklėtojo knyga.- Vilnius: Ciklonas.- 2007.- 388 p.