Leidinio sudarytojas

Leidiniu sudarytojas, mokslinis redaktorius:

• Sustiprintas muzikinis ugdymas: strategija, taktika, tikslas, uždaviniai // Respublikinės konferencijos pranešimų tezės.- Vilnius, 1994

• Sustiprintas muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: aktualijos ir perspektyva.- Respublikinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės.-Vilnius, 1995

• Sustiprintas muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: integracijos galimybės ir problemos / Trečiosios respublikinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Ats. red. A. Piličiauskas. - Kaunas.- 1996

• Sustiprintas muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: vertybių prioritetų problema. / Ketvirtosios respublikinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų tezės.- Vilnius, 1997

• Neigaliųjų meninis ugdymas: psichologinės reabilitacijos ir socializacijos galimybės / Mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga.- Vilnius, 1998

• Lietuvos muzikos akademija.- Vilnius, 2000

• Meninis moksleivių ugdymas: kompiuterinės technologijos ir jausmai / Mokslinės metodinės konferencijos pranešimų medžiaga.-Vilnius, 2002

• Neigaliųjų meninis ugdymas: psichologinės reabilitacijos ir socializacijos galimybės. II-ji knyga / Antrosios mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga.- Vilnius, 2002

• Meninis moksleivių ugdymas: grupinio darbo ir projektų metodai taikant kompiuterines technologijas / Mokslinės metodinės konferencijos pranešimų medžiaga.- Vilnius, 2003

• Meninis moksleivių ugdymas: nuo gabumų lavinimo link asmenybės dorinimo / Mokslinės metodinės konferencijos pranešimai, projektai, atvirų pamokų epizodai, CD / Sud. ir red. A. Piličiauskas.- Vilnius, 2003

• Švietimo vadyba reformos erdvėje / Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos katedros magistrų moksliniai tyrimai / Mokslinis redaktorius ir sudarytojas – prof. habil.dr. A. Piličiauskas, Tarptautinės mokslų akademijos (ITTAS) akademikas.- Vilnius, 2004

• Neigaliųjų meninis ugdymas. Metodikos ir terapijos aspektai. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas – prof. habil.dr. A. Piličiauskas, Tarptautinės mokslų akademijos (ITTAS) akademikas.- Vilnius, 2004 [rankraštis įteiktas leidyklai „Kronta“]

• Dorinis mokinių ugdymas pamokoje ir popamokinėje veikloje / Mokslinės metodinės konferencijos pranešimų medžiaga / Sud. ir red. A.Piličiauskas.- Vilnius, 2004 03 23-26

• Kalendorinės šventės mokykloje: dorinių ir meninių vertybių sąveika / Mokslinės metodinės konferencijos pranešimų medžiaga (2006 m. vasario 21-22 d.) Mokslinis red. prof. habil.dr. A. Piličiauskas, Tarptautinės mokslų akademijos (ITTAS) akademikas.- Vilnius: Vilniaus Kolegija.- 2006.- 148 p. (su CD)